Kdo jsem

Ve svém „civilním“ životě pracuji v softwarové firmě, ale stále více času věnuji svým původně zájmovým aktivitám.
Již téměř třicet let se zabývám léčivým rostlinami a psychologií, po roce 1989 jsem se začala zabývat i dalšími alternativními metodami – nejprve reiki a kineziologií, později tarotem a mentální magií.

Absolvovala jsem i rekvalifikační masérský kurz a nějakou dobu jsem se intenzivně zabývala léčivými masážemi, ať už
zaměřenými obecně na celkové zlepšení zdraví (lymfatické masáže, energetické a meridiánové masáže), tak i na řešení
konkrétních problémů (páteř, špatná hybnost končetin, poruchy zraku a sluchu).

Bohužel se ukázalo, že všechno se zvládnout nedá.Pokud chceme něco dělat na 100 %, musíme si prostě vybrat.
Postupně jsem tedy zrušila masáže, webináře i výklady karet a zůstaly mi pouze bylinky a energie. Tyto dva „obory“
se vzájemně doplňují, bez bylin (pouze energií) se léčit prakticky nedá a naopak, pokud nerespektujeme energetické
toky v těle i energii bylin, nebude léčba dostatečně účinná.

Od jara do podzimu se tedy věnuji téměř výhradně bylinám, sběru, sušení a zpracování a pořádám bylinkářské kurzy.
Ve chladném období roku pořádám kurzy zaměřené na energie a píšu knížky. Zbývající čas věnuji vlastním výzkumům
z oblasti fytoterapie, diagnostice a bylinné léčbě a samozřejmě neustálému rozšiřování znalostí a (doufám) i vlastních
schopností.

Co tedy nabízím:

  • diagnostika zdravotního stavu pomocí automatické kresby
  • bylinná léčba, bylinné směsi míchané na míru
  • psychické příčiny nemocí, řešení těžkých životních situací a stresu
  • výživové poradenství
  • prodej sazenic léčivých rostlin
  • bylinkářské kurzy
  • kurzy práce s energií
  • individuální kurzy výkladu tarotových karet